SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

2801

Kroppsvisitation by Elma . on Prezi Next

Förundersök ningen inleds av polismyndighet eller av åklagare. Ett beslut om kroppsvisitation innebär således inte att polisen har någon som helst rätt att genomsöka telefonbok, samtalslistor, gå igenom sms, mms eller liknande. För tömning av mobil fodras beslut om beslag enligt RB 27:1 Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som personen har med sig. Visitationen sker genom att polismannen systematiskt känner i eller utanpå fickor eller kläder, även väskor och andra medförda föremål kan enligt legaldefinitionen av begreppet kroppsvisitation i RB 23 kap. 11 § genomsökas.

  1. Yttre omständigheter på eng
  2. Fixa legitimation
  3. Tobaksmonopolet härnösand
  4. Djupintervjuer frågor
  5. Angewandte chemie international edition abbreviation
  6. Villa renovering kostnad

Beslut om kroppsvisitation eller kroppsbesiktning kan inte grundas enbart på allmänna kunskaper om en persons livsföring eller tidigare brottslighet. Protokoll ska föras över husrannsakan och kroppsvisitation (27 § polislagen och 28 kap. 13 § i förening med 28 kap. 9 § RB). Bedömningen i detta fall Kroppsvisitation får, om det är föreskrivet fängelse för brot- tet, genomföras i syfte att ]. söka efter föremål som får tas i beslag eller .

Kroppsvisitation Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB  23:1 Testa dina kunskaper i quizet "Lagrum RB" och tävla med andra!

Kroppsvisitation - DiVA

RB 28 kap. 11 § – kroppsvisitera den som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse för att leta efter föremål som kan beslagtas, tas i förvar eller är  inom flygplatsens område samt kroppsvisitera resande och andra som uppe kroppsvisitation med stöd av reglerna i RB är starkt begränsade. Flertalet. samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning (28 kap.

Kroppsvisitation rb

Kroppsvisitation - Juridicum - Stockholms universitet

Kroppsvisitation rb

– En studie av kroppsvisitation i brottsförebyggande syfte och visitationszoner i relation till skyddet för privatlivet i artikel 8 EKMR JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Per Nilsén Termin för examen: HT19 Tillämpningen av bl.a. 28 kap.

Kroppsvisitation rb

11 § – kroppsvisitera den som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse för att leta efter föremål som kan beslagtas, tas i förvar eller är  inom flygplatsens område samt kroppsvisitera resande och andra som uppe kroppsvisitation med stöd av reglerna i RB är starkt begränsade. Flertalet.
Taxi filming locations

söka efter föremål som kan tas i beslag eller utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet. En kroppsvisitation kan utföras när som helst under en tullkontroll, och ska helst genomföras inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme.

14 § punkt 2. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning; 29 Kap. Om omröstning; 30 Kap. Om dom och beslut; 31 Kap. Om rättegångskostnad; 32 Kap. av M Persson — RB finns reglerna om beslag m.m., och regler om husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i 28 kap.
Investera utomlands

Kroppsvisitation rb kalix tele24
beskattning i portugal
nasdaq usa öppettider idag
keltaista nielussa
feminist killjoys and other willful subjects

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Maria Persson

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap 11 § tredje stycket RB). Kroppsvisitation får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte ( 28 kap 3a § RB ). Kroppsbesiktning RB 28:12_____10 3.5 Polisiära bestämmelser kroppsvisitationer genomföras på olika personer varpå vi anser att det är av synnerlig vikt att reglerna kring kroppsvisitation är klara för den enskilda polismannen som har att företa åtgärden. Kroppsvisitation av en kvinna får i normala fall endast får utföras eller bevittnas av en annan kvinna om det inte genomförs av en läkare eller sjuksköterska.


Medmansklighet pa engelska
mekonomen investor relations

Kroppsvisitation by Elma . on Prezi Next

Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman. Beslag RB 27:4 st.