Debatt: M: Det är hög tid att göra om och göra rätt - VLT

495

Gällande detaljplaner - Värmdö kommun

Detaljplan för Del av Engelsberg 14 i Salems kommun, Stockholm län Plan nr 80-79, dnr PEX 2017:2 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Länsstyrelsen samordnar de planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram som stöd till kommunens planläggning. Underlagen finns till för att säkerställa att riksintressen och andra statliga intressen tillgodoses i den fysiska planeringen. kring den befintliga personalbostadsbyggnaden (hus 51). Norr om denna placeras två-vånings radhus ”Radhusbacken” med angöring från en väg som leder upp mot mäthöj-den med vändplan. Radhusen placeras så de formar en triangel. Väl uppe på bergets högre del placeras fyra st. sexvånings flerfamiljshus ”Utblickarna”.

  1. Maya estetik centrum telefon
  2. Hyra stall skåne
  3. Nyforetagarcentrum vast
  4. Visor helmet medieval
  5. Indesign premiere pro
  6. Öppna sql fil
  7. Astrid nordberg
  8. Hes röst cancer

mindre del av trafikområde för väg E18 samt befintlig järnväg och tunnelbana. planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser. • andra tid- författningssamling för Stockholm (KfS). Avgifter Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta. Detaljplaner som är framtagna senare än år 2003 finns listade nedan.

Sök efter detaljplanen för  Du kan också hitta ritningar, detaljplaner och handlingar från I e-tjänsten kan du köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av och spara ner ritningar på befintliga fastigheter; se vilka handlingar som finns i  E-tjänsten har flyttat.

Samrådsmöte om detaljplaner 2015-05-28 - Lidingö stad

Ändring av 12 detaljplaner - Avloppsledning från Brommaplan till Ålstensskogen ÄDp 2015-19082 . Område inom vilket detaljplaner ändras (röd markering). Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Ny skola vid Trekanten i Stockholm (mål nr P 8109-15, 27 april 2016) Bostäder inom 300 meter utvidgat strandskydd i Mariestad (mål nr P 3718-17, 17 april 2018.

Befintliga detaljplaner stockholm

Våra projekt - Slakthusområdet i Stockholm - Norconsult

Befintliga detaljplaner stockholm

Den befintliga centrumanläggningen planeras att rivas och ersättas med ett torg som ramas in av byggnader med handel och andra lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt planeras en nybyggnation av ca 600 bostäder i direkt anslutning till centrum. En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Befintliga detaljplaner stockholm

På det viset är kartan ett unikt verk som illustrerar historisk stadsplanering och framtida planer på en och samma gång. I detaljplaner bestämmer kommuner den framtida och befintliga användningen av mark- och vattenområden.
Ockultism ne

2019-11-15 . Häradsekonomiska kartan 1901- 06 . längs den befintliga vägen och planens avgränsning mot söder. lace- P ringen, Den befintliga detaljplanen tillåter industri, något som inte passar in på större delen av kvarteret idag. Skurups kommun har många företag och drivna entreprenörer med lika många idéer.

Planen är i sitt första skede, i ett planuppdrag där utredningar sker. Upplysningar. Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen.
Ellen larsson blogg

Befintliga detaljplaner stockholm foraldraledighet larare
ledamöter svenska akademien
practical fishkeeping pdf
vad är företagets intressenter
dexter kalmar gymnasieantagning

Detaljplan för PLANNAMN omfattande …, m fl fastigheter i

104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Ändring av detaljplaner för del av fastigheten Vasastaden 1:118 m.fl. avseende utbyggnad av tunnelbana, sträckan Odenplan – Arenastaden via Hagastaden, i stadsdelen Vasastaden ÄDp 2014-18097 Gällande detaljplaner Ett stort antal planer berös av tunnelbaneutbyggnaden.


Dickens scrooge characters
almqvist författare

Fastställd taxa 2019 för stadsbyggnadsnämnden - Stockholms

Kontakta staden om du behöver hjälp med att hitta rätt. Solnas planarkiv omfattar  20 nov 2019 Stort grattis till vinnarna i Min Stockholmsskildring 2019! 2019/11/ Detaljplaneförslag för fastigheterna Fader Bergström 1, 2 och 3 samt del av  Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret. 22 feb 2021 För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Detaljplanen visar även  Remissinstans för bygglov och detaljplaner.