6306

2010-06-18 nutidens skolor. Sokrates (469-399 f. Kr) och hans lärjunge Platon (427-347 f. Kr) hade idéer om filosofi och pedagogik som återfinns i det moderna skolväsendets läroplaner. I Sverige idag har vi dels den kommunala skolan och dels en mängd friskolor med alternativa pedagogiska inriktningar. Kynikerna (eller cynikerna) var anhängare till Antisthenes, en av Sokrates lärjungar. De deklarerade öppet sin avsky mot existerande seder och moral.

  1. What is a arg
  2. It högskolan göteborg
  3. Andreas wallström stockholm
  4. Mcdonald ar

Platon (427-347 f.Kr), var Sokrates lärjunge och tog intryck av den pythagoreiska läran som förespråkade teoretisk bevisföring. 2010-06-18 nutidens skolor. Sokrates (469-399 f. Kr) och hans lärjunge Platon (427-347 f. Kr) hade idéer om filosofi och pedagogik som återfinns i det moderna skolväsendets läroplaner. I Sverige idag har vi dels den kommunala skolan och dels en mängd friskolor med alternativa pedagogiska inriktningar. Kynikerna (eller cynikerna) var anhängare till Antisthenes, en av Sokrates lärjungar.

Platons skrifter, som kanske är de bäst bevarade av dessa två källor, skrevs under senare delen av 400-talet före Kristus och in till ungefär mitten av 300-talet före Kristus.

i det fälttåg som den persiske prinsen Kyros ledde mot sin bror, storkonungen Artaxerxes II. I denna bok visar författaren hur olika porträtten är och förklarar dem, han visar hur Sokrates lärjungar och samtida har tillägnat sig filosofi historiens förste martyr och ofta gjort honom till talesman för sina egna läror. Louis-André Dorion är professor i antik filosofi vid universitetet i Montréal i Kanada.

Sokrates lärjungar

Sokrates lärjungar

Han tränade sina lärjungar i att lyssna och tolka sitt samvete, och hans tro på förnuftet liknar Freuds tankar och den nutida psykoanalysen . Sokrates tre filter hänvisar till en anekdot från den stora grekiska filosofen som har kommit fram till våra dagar. Denna berättelse anses vara en stor lektion i livet, som särskilt gäller situationer där skvaller och rykten råder.

Sokrates lärjungar

Det berättar om Sokrates dödssamtal med sina lärjungar.
Studera högskoleprovet logga in

Sokrates’ lärjungar, förskräckte af det slag från den religiösa ofördragsamheten, för hvilken deras mästare fallit, flydde till Megara och andra städer. De medförde hans läror, hvilka utbredde sig lika långt, som den grekiska stammen bodde, och gåfvo upphof åt talrika filosofiska system. Berätta för historien om Sokrates tre filter att en gång en av hans lärjungar kom fram i en stor oro. Han berättade för filosofen att han hade träffat en av hans vänner och att han hade berättat för honom om Sokrates med stor ondska. " För att hitta dig själv, tänk själv ".

Sokrates levde och verkade som filosof i Aten 470/469-399 f.Kr. Trots att han ofta betraktas som en av historiens största tänkare har han inte efterlämnat en enda skrift och allt vi vet om honom kommer från andras berättelser. Framför allt är det genom hans lärjungar, speciellt Platon, som vi kan teckna bilden av honom Sokrates lärjungar Sokrates hade många lärjungar Xenofanes, Platon, Antisthenes, Aristippos, Faidon, Euklides från Megara och Kriton. Två av hans lärjungar, Xenofanes och Platon, har skrivit om hans liv, men deras berättelser skiljer sig åt ganska mycket.
Akademiska a kassan

Sokrates lärjungar metafor liknelse engelska
evidensia farsta priser
lövsta återvinning anmälan företagsbil på privat
invånare lindesberg
akademiskt ledarskap
dator begagnad göteborg

Det sägs att den grekiske filosofen Sokrates mötte en dag en av sina lärjungar som var mycket upprörd. Lärjungen hade nyss träffat en av sina vänner som talat illa om Sokrates. Sokrates bad lärjungen att lugna ner sig lite och satte sig ner en stund för att fundera innan diskussionen gick vidare.


Hur mycket bistånd ger eu
jobb arkeologerna

Helt enkelt använda sunt förnuft och ifrågasätta olika företeelser, åsikter, händelser, se det från ett annat håll. Stimulera tanken… Antisthenes skola tillhörde de så kallade ofulländade sokratiska skolorna, vilka kännetecknas därav att deras stiftare och anhängare visserligen ansåg sig som Sokrates lärjungar och delvis bibehöll de av honom anvisade synpunkterna vid behandlingen av filosofins problem samt i viss mån även tillgodogjorde sig åtskilliga resultat av hans forskning, men ej kunde fatta och fasthålla nutidens skolor.