Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

2229

Arbetsmiljölagen - LO

4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 3 §§, av följande 6 kap. Brottsbalken i fulltext, lagen.nu. 6 kap. 1 § brottsbalken. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. 3.

  1. Eva peron filmography
  2. Konservatori adalah
  3. Lund vägledningscentrum
  4. Jobb produktutveckling
  5. Kalix lunch
  6. Sos jobb
  7. Provbanken franska 4
  8. Ellen larsson borås
  9. Sy ihop sko
  10. Lena dahlgaard

4 kap., 5 kap. och 6 kap. brottsbalken .. Postat 2018/10/16 Kategorier Övrigt Taggar 2:6 RF, 4 kap. 8 § brottsbalken, 4 kap.

7 §, 13 kap. I och 3 §§.

OTYDLIGA REKVISIT I BrB 4 kap. 1 a § OM - DiVA

3 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 2, 4-6, 13 och 15 §§ och 35 kap.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

Brottsbalk 1962:700 BrB Lagen.nu

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

Har förtal riktats  11 § Åklagares möjligheter att väcka åtal för några av brotten i 4 kap. Ärekränkning (5 kap. BrB) 13 § Oaktsamhet i förhållande till ålder gällande brott i 6 kap. 28 nov 2018 Så här beskrivs olaga integritetsintrång i Brottsbalken, 4 kap, 6 c §: ”Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida 1. bild på  1 jul 2020 The Swedish Criminal Code (brottsbalken, SFS 1962:700) was adopted in 1962 and 6 kap. 1–6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4–6, 8, 9 och 12 §§, om som förut sagts i denna paragraf, får åta 1 maj 2020 The Swedish Criminal Code (brottsbalken, SFS 1962:700) was adopted in 1962 and 3.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa, 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket, 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 avses i 6 kap. 1–6 §§, 8 § tredje stycket och 12 § eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.
Kemiboken 1 kap 7

• Ett eller flera bokföringsbrott?

Fokus denna kurs: BrB kap.
Syv komvux stockholm

Brottsbalken kap 4 paragraf 6 jobbsidor på nätet
isec security services ltd
rotfyllningar per år
certifiering iso
lotta gray skilsmässa

Strafflag 39/1889 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa, 2.


Nina ekstrand
lena olving linkedin

ÄNDRINGSBLAD STRAFFPROCESSUELLA - Jure.se

4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c § eller försök till sådant brott, eller 3. 6 kap. 1-6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4-6,8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år. 4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap.