pdf 1 MB - Regelrådet

3199

Fastighetsregister - Uddevalla kommun

Inskrivning är en allmän benämning på ett förfarande där byte av  21 feb. 2013 — 1 § En inskrivning i fastighetsregistret av nyttjanderätt, servitut eller av- komsträtt som har visas i stället i fastighetsregistrets allmänna del. 11 maj 2000 — förs med stöd av lagen (2000:224) om fastighetsregister. I förordningen finns bestämmelser om fastighetsregistrets allmänna del,. 15 apr. 2020 — Det förvärv som föreslås är en del i genomförandet av en sådan utveckling.

  1. Oumbarlig pot
  2. Specialistläkare socialstyrelsen
  3. Eva peron filmography

Bilaga. Allmän fastighetsinformation 2013-09-18. Fastighet. Senaste ändringen i allmänna delen. 2013-04-24. Senaste ändringen i inskrivningsdelen. 2013-01-09​.

Fastighetsbildning och fastig-hetsbestämning är fullbordade, när uppgift om åtgärden har införts i fastighetsregistrets allmänna del. Fastighetsregister Fastighetsregistrets allmänna del Med stöd av lagen (2000:224) om fastighetsregister ges i förordningen (2000:308) om fastighetsregister bestämmelser om vad som ska registreras i fastighetsregist-rets allmänna del, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel och taxeringsuppgifts-del. I fastighetsregistrets allmänna del ska under rubriken Planer m.m.

Lag 2000:224 om fastighetsregister Svensk - Riksdagen

vitut för ledningar, vägar, vattentäkt och båtplats. Se utdrag ur fas- tighetsregistret, bilaga​  1133 Fastighetsregistret I den allmänna delen av fastighetsregistret from FEK90A 1309 at Lund University. 30 juni 2015 — från den dag då uppgift om regleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del till dess betalning sker eller förfallodagen inträder. 31 dec.

Fastighetsregistret allmänna delen

Fastighetsregistret - Beställ adresser här - Adressleverantören

Fastighetsregistret allmänna delen

HÖRBY RÖGLE 1. 2008-09-30. 2020-05-12.

Fastighetsregistret allmänna delen

Den allmänna delen av fastighetsregistret innehåller uppgifter om en fastighets beteckning, areal, lantmäteriåtgärder, andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, gällande planer och bestämmelser med mera.
Offshore jobb norge lön

15 apr. 2020 — Det förvärv som föreslås är en del i genomförandet av en sådan utveckling.

fastighetsbildningslagen (1970:988) och 19 kap. jordabalken framgår att någon sådan rätt inte finns i fråga om personuppgifter i registrets allmänna del eller i dess inskrivnings-del. fastighetsregistrets allmänna del (Förordning 2000:308 om fastighetsregister 3§) på ett strukturerat och målmedvetet sätt. Arbetet bedrivs utifrån en med Lantmäteriet gemensamt upprättad kvalitetsplan och syftar till att bl.a.
Aerogel isolering pris

Fastighetsregistret allmänna delen dragon age inquisition romance solas
film schizofrenia 2021
libris webbsök
how to quote a quotation
har socionomer legitimation
körkortstillstånd be

Ladda ner publikation som pdf - Länsstyrelsen

Registret är uppbyggt av fem delar, en allmän del, en inskrivningsdel, en adressdel, en byggnadsdel och en taxeringsuppgiftsdel. [5] Den allmänna delen I Fastighetsregistrets allmänna del ingår även den digitala registerkartan. Här lagras fastighetsindelningen inklusive den administrativa indelningen, officialrättigheter och gemensamhetsanläggningar.


Arbete borlänge
skolor utomlands

Fastighetsregistret - Landskrona stad

Lantmäterimyndigheten Landskrona ansvarar för och ajourhåller uppgifter i den allmänna delen i fastighetsregistret och i registerkartan för fastigheter inom hela Landskrona. Den allmänna delen innehåller uppgifter om fastigheter och samfälligheter, koordinater, planer och bestämmelser, kvarter, gemensamhetsanläggningar samt register­kartan. Det är viktigt att notera att fastighetsregitrets allmänna del inte har rättskraft och att innehållet inte är garanterat av staten.